Property Management

Wij als PropertyNext houden van aanpakken en schakelen snel. In de jaren hebben wij een betrouwbaar netwerk opgebouwd aan leveranciers en adviseurs, die ons de mogelijkheid biedt om een hoge kwaliteit van diensten te leveren tegen een marktconforme prijs voor zowel verhuurder als huurder.
Huurder tevredenheid staat bij ons bovenaan, maar wij zien echter altijd de mogelijkheid onze dienstverlening creatief aan te passen naar aanleiding van uw strategie en visie, denk bijvoorbeeld aan herontwikkeling.

Onze kracht ligt in Property Management als een geheel te bekijken vanuit perspectief verhuurder en huurder. Dit doen wij door het combineren van vier services, die samen ons beeld van Property Management onderschrijven.

- Technisch Management
- Facilitair Management
- Project Management
- Financieel Management
Wij bieden de volgende services ook separaat aan (Extra Services):
- Servicekosten Management
- Project Management

Technisch
Management

Het technisch management omvat voor ons een optimale samenwerking met leveranciers op het gebied van installatietechnisch onderhoud, het aanleveren van meerjarenonderhoudsbegrotingen (MJOB), opstellen van budgetten, budgetbewaking en advies betreft CAPEX en OPEX gerelateerde werkzaamheden.

Een optimale samenwerking met leveranciers gaat hand in hand met een goede uitvoering van het facilitair management. Daarom starten wij altijd met een concrete en realistische afstemming van een onderhoudscontract, zie hieronder Facilitair Management.

Facilitair Management

De bouwstenen van ons facilitair management zijn:

- Contractmanagement
- Servicekosten budgetten
- Servicekostenafrekeningen incl. analyses
Contractmanagement
Contractmanagement is dé basis om technisch management optimaal te kunnen uitvoeren. Wij zetten ons relatiebestand en ervaringen graag voor u in, zodat wij werken met leveranciers, die onze visie van Next Level Property Management uitdragen.

Servicekosten budgetten
Het totale budget bestaat uit een vaste- en variabele kostencomponent. Om inzicht te verschaffen in de verdeling en verhouding van servicekosten worden alle kosten gespecificeerd weergegeven in ons softwarepakket Yardi Voyager. 

Servicekostenafrekeningen
Jaarlijks stellen wij een servicekostenafrekening samen. Met het aanleveren van de jaarlijkse servicekostenbudgetten en -afrekeningen geven wij een advies af op basis van een grondige analyse.  

Ook meer grip en inzicht in uw servicekosten? Ook voor u als huurder kunnen wij Servicekosten Management aanbieden. Voor meer informatie, zie hieronder bij Servicekosten Management

Project Management

Wanneer u gebruikmaakt van ons Project Management nemen wij alle werkzaamheden uit handen. Van de aanvraag van offertes tot opdrachtgeving, projectbegeleiding tijdens de uitvoering en de voor- en eindoplevering.

Bij grote projecten is een aanbesteding een vast onderdeel van het proces. Ook hier geldt dat wij zorgdragen voor de aanvraag en beoordeling van offertes en de opdrachtgeving. De operationele projectbegeleiding zal worden uitgevoerd door de leverancier (projectbegeleider), die de aanbesteding heeft opgezet. Wij zijn nauw betrokken in het gehele traject, monitoren de voortgang en verzorgen de oplevering.

Tot slot bieden wij de optie om op actieve wijze “Sustainability” te verwerken in ons Property Management.

Ook voor Project Management geldt, dat wij onze expertise aanbieden als separate dienst. Voor meer informatie, zie hieronder bij Project Management

Financieel Management

Onder financieel management verstaan wij in de basis het factuurbeheer met betrekking tot contractanten. Factuurbeheer omvat de volgende aspecten:

- Facturen registreren van alle contractanten;
- Facturen beoordelen;
- Betaalbatches klaarzetten.

Alle facturen worden geregistreerd in ons software programma Yardi Voyager. Indien gewenst en in overleg, kan het financieel management worden uitgebreid en bieden wij de mogelijkheid om de huuradministratie te verzorgen van uw vastgoed.
Extra Services
 

Servicekosten Management

Servicekosten. Jaarlijks een belangrijk, terugkerend onderdeel van Property Management voor zowel huurder als verhuurder. Wij bieden servicekosten management aan voor verhuurder en huurder.

Servicekosten Management - Verhuurder
Voor u als verhuurder kunnen wij een servicekostenafrekening opstellen, analyseren en een advies afgeven op de invulling van servicekostenbudgetten en voorschotten van uw huurders.

De afrekening is transparant, overzichtelijk en begrijpelijk voor uw huurders. Mede door het gebruik van kostensoorten en verdeelsleutels, welke zijn afgestemd op de locatie en de services, die worden geleverd. Uiteraard nemen wij de huurovereenkomst en eventiele Service Level Agreement (SLA) in acht.

Na opstelling leggen wij de afrekening aan u, als verhuurder voor. Na akkoord verzenden wij de afrekening aan uw huurders. Waar nodig beantwoorden wij inhoudelijke vragen en beslechten discussies. Wij zoeken hierin de balans tussen verhuurder en huurder.

Heeft u reeds opgestelde afrekeningen, waarover u een analyse wilt? Zoekt u alleen advies op servicekostenbudgetten? U kunt bij ons rekenen op vakkundig advies voor al uw servicekosten gerelateerde vraagstukken.

Servicekosten Management – Huurder
Heeft u een afrekening ontvangen van uw verhuurder, maar bent u het niet eens met de opzet of doorbelastingen? U kunt ons inschakelen voor een onafhankelijke servicekostenreview van uw afrekening.

Wij kijken naar de totale gemaakte kosten, de volledigheid, mate van transparantie in toebedelingen van kosten en gehanteerde verdelingen. Uw huurovereenkomst en eventuele vastgestelde Service Level Agreement (SLA) leggen wij naast de afrekening. Alles samengenomen ontvangt u van ons een compleet rapport, waarin wij de afrekening voor u als geheel hebben beoordeeld en indien benodigd de aanpassingen, die wij terecht achten kunt weerleggen bij uw verhuurder.

Uiteraard kunnen wij het gehele proces voor u uit handen nemen en de communicatie richting verhuurder organiseren. Dit bespaart u tijd en u bent verzekerd van een terechte, correcte afrekening.

NB. Ons servicekosten management voor huurders kunnen wij verzorgen mits u geen huurder bent van één van onze opdrachtgevers of van een locatie, waarover wij het beheer voeren.
 

Project Management

Project Management is één van onze expertises. U kunt ons inschakelen voor bouwkundige/installatie technische projecten ongeacht de omvang. Om een beeld te schetsen van de soorten projecten, waar u ons voor kunt inschakelen, zie hieronder.

Projecten
Kleine projecten kunnen zijn: vervangen componenten W-Installaties of het inbouwpakket van een nieuwe huurder regelen. Bij middelgroot projecten kunt u denken aan een SCIOS Scope 10 (NEN3140) keuring tot en met certificering van een heel object. Renoveren van liftinstallaties, een dakrenovatie of het op orde stellen van de brandveiligheid. Complete entreeverbouwingen, volledige renovaties of vervanging van W-/E-Installaties kunt u als een groot project beschouwen.

Herontwikkeling
Bent u van plan om uw locatie te transformeren of renoveren? Ook hier kunt u ons voor inschakelen. Vanuit een Project Management perspectief leveren wij input op technisch-/bouwkundig gebied, begeleiding van bouwvergaderingen en kunnen wij voor u het spil vormen tussen alle betrokken partijen. Wij leggen altijd de link met Property Management en denken met u mee in het proces en bieden advies over de services en invulling daarvan na oplevering en bij ingebruikname.

Wilt u meer weten over ons Project Management en de mogelijkheden voor u? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.